Damaged Justice – Metallica Tribute

MarikeBand

Metallica tribute Damaged Justice ek op MILF! Dizze ervaren muzikanten spylje net allinnich Metallica, se libje it! Mei eksplosive muzyk, enerzjy op it poadium en in yndrukwekkende ljocht- en gelûdshow bringe sy âlde tiden wer ta libben.