Laatste Nieuws
Fryske tongercore op Muzuder Rock 2018

Sneon 17 maart 2018 sil de “final” edysje
plak fine fan Muzuder Rock.

Wy wolle net samar ophâlde en hawwe alfêst in haadliner fêstleint dy’t har Tongercore cafe/bar De Welp yn sil slingerje. As wy sizze dat Bongel, Tommy, Josse, Wilson en Reade Rikus komme, witte jimme miskien al genôch.

Tige wiis binne wy mei dan ek dat Jitiizer
op Muzuder Rock 2018 stiet.

Nieuws - Muzuder Rock

Line-Up 2017
Line-Up - De Tigers Fan Greonterp
Line-Up - Ravenna
Line-Up - Der Untergang
Line-Up - Bad Mood
Tweets
Sponsors
Sponsors Muzuder Rock Hindrik de Jager Van Lieshout & Co Multiservice S. Peul Montage en Timmerbedrijf Hoveniervelstra Atw Electra Transportbedrijf Bakker Café Bar de Welp Sjoerd de boer Rudi Fennema Sign Store Sjoerd van der Werff Dienstverlening Hoekstra Truck & Trailer Service