Fotoalbum 2012
De Muzuder foto-aksje 2012 is wûn troch Yfke Terpstra.
Sy krijt twa frij kaarten foar it Muzuder festival op 9 maart 2013.

Klik op de foto voor een vergroting
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
Muzuder Rock
"At der noch mear minsken binne dy't foto's makke hawwe,
stjoer dizze dan nei info@muzuder.nl"
Tweets
Sponsors
Sponsors Muzuder Rock Hindrik de Jager Van Lieshout & Co Multiservice S. Peul Montage en Timmerbedrijf Hoveniervelstra Atw Electra Transportbedrijf Bakker Café Bar de Welp Sjoerd de boer Rudi Fennema Sign Store Sjoerd van der Werff Dienstverlening Hoekstra Truck & Trailer Service